URL: null

 

Повідомлення

КАФЕДРА ТВЕРДОТІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УжНУ УКРАЇНСЬКЕ ФІЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО 
АКАДЕМІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК


Шановні студенти та молоді вчені!
Кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки (ТЕІБ) фізичного факультету ДВНЗ „УжНУ”, 
Закарпатське відділення Українського фізичного товариства (ЗВ УФТ) і Академія технологічних наук 
(АТН) України
7 листопада 2019 року проводитиме
V регіональну науково-практичну конференцію
“Інформаційні технології у житті студентів та молодих науковців Закарпаття”Напрямки роботи конференції
▪ фундаментальні та прикладні дослідження в галузі інформаційно- комунікаційних технологій;
▪ нові наукові і практичні результати застосування сучасних інформаційно- комунікаційних технологій;
▪ ІТ-інновації для науки та освіти;
▪ мікропроцесорні інформаційні системи;
▪ методи і засоби обробки сигналів і зображень;
▪ веб-технології;
▪ комп’ютерні системи та мережі;
▪ високопродуктивні обчислювальні системи;
▪ паралельні та розподілені обчислення;
▪ захист інтелектуальної власності;
▪ нові форми навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Морозов А.О. – Почесний Голова, д.тех.н., професор, Заслужений діяч науки і

техніки України, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент
Академії технологічних наук України;
Смоланка В.І. – Голова, д. мед. н., професор, ректор УжНУ, Президент Української асоціації нейрохірургів;
Різак В.М. – заступник голови, д. фіз-мат. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Заслужений діяч 
науки і техніки України, Голова ЗВ УФТ, академік та керівник Закарпатського осередку АТН України;
Студеняк І.П. – д. фіз-мат. н., професор, проректор з наукової роботи УжНУ, Заслужений діяч науки і 
техніки України;
Романовський В.М. – полковник, Начальник Управління Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України в Закарпатській області ;
Рубіш В. М. – д.ф.-м.н., професор, завідувач Ужгородської лабораторії матеріалів оптоелектроніки та фотоніки Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, член-кореспонде́нт Академії технологічних наук України;
Повідайчик М.М. – к. ек. н.,декан математичного факультету УжНУ;
Повхан І.Ф. – к. техн. н., декан факультету інформаційних технологій УжНУ;
Туряниця І.І. – к. фіз-мат. н., декан інженерно-технічного факультету УжНУ;
Пагіря М.М. – д.фіз.-мат.н., доцент Мукачівського державного університету;
Біланич В.С. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ, член-кореспонде́нт Академії технологічних наук України;
Попович Н.І. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ;
Мисло Ю.М. – викладач УжНУ;
Барта А.А. – викладач УжНУ.

ЖУРІ
Морозов А.О. – Почесний Голова, д.техн.н., професор, академік НАН України,
академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Всеукраїнської громадської організації 
«Академія технологічних наук України», Заслужений діяч науки і техніки України;
Смоланка В.І. – Голова, д. мед. н., професор, ректор  УжНУ, Президент Української асоціації нейрохірургів;
Різак В.М. – заступник голови, д. фіз-мат. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Заслужений діяч 
науки і техніки України, Голова ЗВ УФТ, академік та керівник Закарпатського осередку ВГО АТН України;
Рубіш В. М. – д.ф.-м.н., професор, завідувач Ужгородської лабораторії матеріалів оптоелектроніки та 
фотоніки Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, член-кореспонде́нт Академії 
технологічних наук України;
Пагіря М.М. – к.фіз.-мат.н., доцент Мукачівського державного університету; Млавець Ю.Ю. – 
к.ф.-м.н., заступник декана з наукової роботи математичного факультету УжНУ;
Кут В. І. – к.техн.н., доцент УжНУ;
Сватюк О. Я.- старший викладач УжНУ;
Біланич В.С. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ, член-кореспондент Академії технологічних наук України;
Попович Н.І. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ; Чобаль О.І. – к. фіз-мат. н., доцент УжНУ; Барта А.А. – 
викладач УжНУ;
Маркевич П.В. – викладач УжНУ; Мисло Ю.М. – викладач УжНУ; Пірогов О. – аспірант УжНУ;
Буковецький В. – аспірант УжНУ Нейдел Є. – студент УжНУ; Малицький Б. – студент УжНУ; Черепов О. – 
студент УжНУ.


Регламент роботи конференції:
Місце проведення – м. Ужгород , вул. Волошина, 54, ауд.181.
Робочі мови конференції – українська, англійська.
Форма участі – усна доповідь (до 15 хвилин).
Матеріали конференції – планується публікація тез та матеріалів конференції. Участь у конференції – 
для включення до програми конференції Ваших матеріалів необхідно подати до Оргкомітету заявку на 
участь у роботі конференції та назву доповіді.


Прохання надіслати до 01 листопада 2019р. заповнену реєстраційну заявку на е-mail:  
kaf–teib@uzhnu.edu.ua або vrizak@uzhnu.edu.ua

ЗАЯВКА

на участь у конференції
Прізвище, ім’я, по- батькові ______________________________________________________________________
Організація ____________________________________________________________________________________
Поштова адреса ________________________________________________________________________________
e-mail: моб.тел. ________________________________________________________________________________
Назва доповіді _________________________________________________________________________________
Залишити заявку можна за посиланням  тут 
У рамках конференції “Інформаційні технології у житті студентів та молодих науковців Закарпаття” 
проходитиме
 сат еліт на  ко нференці я ACCELERAT E 

 
 
Засідання Президії ВГО АТН України
 
Розгляд проблемної наукової доповіді 
 
«Технології виробництва вуглецевих наноматеріалів (терморозширений графіт, нанотрубки)
та виробів на їх основі»  
Доповідач член-кореспондент АТН України,  Семенцов Ю.І. к.ф.-м.н., старший науковий співробітник Інституту хімії поверхні НАН України ім. О.О. Чуйко  
 
«Технологические аспекты применения полимерных композиционных материалов в авиастроении»
Доповідач  - Трачевський В.В.к.х.н -  доцент Національного авіаційного інституту
 


 
 
КАФЕДРА ТВЕРДОТІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДВНЗ „УжНУ"

УКРАЇНСЬКЕ ФІЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО

АКАДЕМІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

19 грудня 2017 року

Шановні студенти та молоді вчені!

Кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки (ТЕІБ)
фізичного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет" проводить
IV регіональну науково-практичну конференцію

 "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЖИТТІ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ 

НАУКОВЦІВ ЗАКАРПАТТЯ"
 
Напрямки роботи конференції:

• методи та засоби протиборства в інформаційному та кібернетичному просторі;
• фундаментальні та прикладні дослід¬ження в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
• нові наукові і практичні результати застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
• ІТ-інновації для науки та освіти;
• мікропроцесорні інформаційні системи;
• методи і засоби обробки сигналів і зображень;
• веб-технології;
• комп'ютерні системи та мережі;
• високопродуктивні обчислювальні системи;
• паралельні та розподілені обчислення;
• захист інтелектуальної власності;
• нові форми навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Морозов А.О. - Почесний Голова, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Академії технологічних наук України;
Різак В.М. - Голова, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Заслужений діяч науки і техніки України, Голова Закарпатського фізичного товариства;
Студеняк І.П. - д. ф.-м. н., професор, проректор з наукової роботи УжНУ, Заслужений діяч науки і техніки України;
Романовський В.М. - полковник, Начальник Управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в Закарпатській області ;
Повідайчик М.М. - к.е.н., декан математичного факультету УжНУ;
Повхан І.Ф. - к.т.н., декан факультету інформаційних технологій УжНУ;
Туряниця І.І. - к.ф.-м.н., декан інженерно-технічного факультету УжНУ;
Пагіря М.М. - к.ф.-м.н.  доцент Мукачівського Державного університету;
Юркович Н.В. - к.ф.-м.н., доцент УжНУ;
Халус А. - аспірантка УжНУ;
Минда Г.- студентка УжНУ.
ЖУРІ

Морозов А.О. - Почесний Голова, д.т.н., професор, академік НАН України, академік Міжнародної Академії інформатики, Президент Академії технологічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Різак В.М. - Голова, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри ТЕІБ, Голова Закарпатського фізичного товариства;
Пагіря М.М. - к.ф.-м.н., доцент Мукачівського Державного університету;
Млавець Ю.Ю. - к.ф.-м.н., заступник декана з наукової роботи математичного факультету УжНУ;
Кут В. І. - к.т.н., доцент УжНУ;
Сватюк О. Я.- старший викладач УжНУ;
Попович Н.І. - к.ф.-м.н., доцент УжНУ;
Юркович Н.В. - к.ф.-м.н., доцент УжНУ;
Чобаль О.І. - к.ф.-м.н., доцент УжНУ;
Барта А.А. - викладач УжНУ;
Маркевич П.В. - викладач УжНУ;
Мисло Ю.М. - викладач УжНУ;
Каменца Є. - - аспірант УжНУ;
Парлаг В. - аспірант ІЕФ НАН України;
Пірогов О. - аспірантУжНУ;
Халус А. - аспірантка УжНУ;
Минда Г.- студентка УжНУ. 


Регламент роботи конференції:

 

 Місце проведення - м. Ужгород , вул. Волошина, 54, ауд.181.

Робочі мови конференції - українська, англійська.
Форма участі - усна доповідь (до 15 хвилин).
Матеріали конференції - планується публікація тез та матеріалів конференції.
Участь у конференції - для включення до програми конференції Ваших матеріалів необхідно подати до Оргкомітету заявку на участь у роботі конференції та назву доповіді.

Прохання надіслати до 01 грудня 2017р. заповнену реєстраційну заявку на
е-mail: teib@teib.info або kaf-teib@uzhnu.edu.ua або vasyl.rizak@teib.info

 ЗАЯВКА 

на участь у конференції

Прізвище, ім'я, по- батькові
_________________________________________________________________________

Організація
_______________________________________________________________________

Поштова адреса
_________________________________________________________________________

e-mail: __________________________________________________________________

моб.тел.________________________________________________________________

Назва доповіді___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________


P.S. Ми будемо вдячні, якщо Ви доведете цю інформацію до відома своїх колег і всіх, кого вона може зацікавити.

  

 
ОДИНАДЦЯТА ДИСТАНЦІЙНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
"Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика. СППР'2017"
5 червня 2017 р., Україна, м. Київ

 Шановні колеги !

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції, що є складовою частиною плану 
науково-організаційних заходів Інституту проблем математичних машин і систем НАН України 
(рішення Вченої ради ІПММС НАНУ від 20.04.2016 протокол № 6)  та Академії технологічних наук України

  ОРГАНІЗАТОРИ:

 Академія технологічних наук України
 Національна Академія наук України
 Інститут проблем математичних машин і систем НАН України 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Обмін досвідом наукових досліджень, організаційної та науково-практичної роботи з питань проектування та використання СППР в різних сферах діяльності.

        ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Бровченко І.О., Ковалець І.В.,
Вишневський В.В., Литвинов В.А.,
Голуб С.В., Литвинов В.В.,
Горбань І.І., Марков К. (Болгарія),
Желєзняк М.Й., Мінцер О.П. (співголова),
Ієвлєв М.Г., Морозов А.О. (голова),
Клименко В.П., Сапатий П.С.,
Казимир В.В., Терлецька К.В.
                       

    ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Вишневський В.В. (голова),                             
Грищенко В.М.,
Тулюлюк К.В.,
Желтовська Т.В.,
Андріюк Т.Г.
           
   

 ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Методологічні основи СППР:
- принципи, концепції та теорії;
- системний аналіз, архітектура;
- формальні мови та методи дослідження;
- сфери застосування.
2. Розробка функціональних аспектів СППР:
- методи, інструменти та технології розробки базових
функціональних аспектів СППР;
- моделювання в СППР;
- інтелектуалізація СППР;
- адміністрування.
3. Розробка інтерфейсних аспектів СППР:
- методи, інструменти та технології розробки
інтерфейсу призначеного для користувача СППР;
- управлінська лінгвістика и когнітивність;
- засоби допомоги в СППР.
4. Ситуаційні центри:
- архітектура;
- ролеві функції користувачів та персоналу;
- вживані технології;
- процедурні (регламентні) аспекти функціонування;
- підтримка прийняття рішень на вищому
державному рівні, управління соціумом.
5. Спеціалізовані СППР:
- класифікація СППР;
- СППР в кризових ситуаціях;
- підтримка прийняття рішень в економіці, медицині, при
проведенні переговорів и т.д.
6. Вплив та оцінка СППР:
- економіка СППР;
- вимірювання в СППР;
- вплив СППР на індивідуальних користувачів, на групи
користувачів, організації співтовариства;
- оцінка/підтвердження корисності (результативності,
ефективності) СППР. 

 7. Розподілене прийняття рішень:
- створення, оцінка, спільне використання, відновлення,
   фільтрування та інтерпретація знань при     розподіленому прийнятті рішень;
- використання Web для підвищення якості рішень,
що приймаються;
- прийняття рішень та ділова інтеграція в Web
(ERP, Управління ланцюжками поставок и т.і.);
- прийняття рішення для стратегій E-бізнесу.
8. Управління даними та знаннями в СППР:
- електронний документообіг;
- представлення знань призначених для користувача;
- управління знаннями призначеними для користувача;
- представлення та використання ноу-хау для
прийняття рішень;
- комп'ютеризація освіти, комп'ютерний контроль знань.
9. Обмін досвідом та освіта в області СППР:
- досвід розробки та/або використання СППР;
- системні рішення для випадків підтримки прийняття
специфічних рішень;
- підходи до управління СППР;
- інструктивні/навчальні підходи до СППР;
- системи навчання прийняттю рішень.
10. Дослідження, суміжні з СППР:
- суміжні дисципліни для дослідників СППР;
- нові технології, застосування яких сприяє розвитку
(покращенню характеристик) СППР;
- супутні дослідження за такими напрямами, як системи
підтримки комунікацій, комп'ютерна підтримка спільних
робіт, системи підтримки досліджень, системи підтримки
виконання задавання/рішення задач.
                                                    

МЕТОД ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ВАЖЛИВІ ДАТИ:

Конференція буде проводитись із застосуванням технології дистанційного обговорення доповідей.

15 травня - останній день для прийому заявок на участь у конференції.
22 травня - останній день перерахування оплати за участь у конференції та прийому матеріалів доповідей.
5 червня - день публікації доповідей на Інтернет-сайті конференції та початок дистанційного обговорення.
31 липня - завершення дистанційного обговорення доповідей.
до 30 вересня - розсилка збірників наукових праць конференції поштою.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ ТА ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Доповіді будуть опубліковані на ВЕБ-порталі конференції у вигляді анотацій та повних текстів в pdf-форматі.
Доповіді будуть опубліковані у збірнику наукових праць конференції.
Офіційними мовами конференції є українська, російська та англійська.

ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ:

Матеріали доповідей надсилати в електронному вигляді (файл *.rtf або *.doc MS Word) через on-line портал конференції http://conf.immsp.kiev.ua (бажано) або електронною поштою: conf@immsp.kiev.ua. Матеріали доповідей разом з заявкою обов'язково повинні бути надіслані до програмного комітету конференції не пізніше 22 травня 2017 р. 
Перерахування оплати за публікацію у встановлений термін є необхідною умовою для появи матеріалів доповідей у збірнику наукових праць конференції.
Вимоги щодо оформлення матеріалів доповідей: текст, малюнки і формули (MS Equation 3.0); параметри сторінки - розмір паперу А4 з відступами зверху і знизу по 2,5 см, зліва 2,5 см, справа 2 см; шрифт Times New Roman розміром 12, міжрядковий інтервал - 1,0. В лівому куті вказується УДК доповіді. Назва доповіді (великими "напівжирними" літерами) вказується в центрі, у наступному рядку наводяться ініціали та прізвище авторів, далі - назва закладу (курсивними літерами), e-mail одного з авторів (доповідача, на адресу якого пересилатимуться всі питання дистанційної дискусії), потім після вільного рядка починається текст доповіді. Після тексту доповіді обов'язково привести анотацію доповіді, бажано на українській, російській і англійській мовах. Обсяг доповіді не повинен перевищувати 4 (чотири) сторінки формату А4 (анотації до доповіді не враховуються). Рекомендується надсилати доповіді з кількістю авторів не більше двох. 
 

 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ЇХ ОПЛАТА:

Інформація (ПІБ, установа, тел./факс, e-mail, назва доповіді...) щодо заявок на участь у конференції приймається програмним комітетом конференції по електронній пошті, а також через реєстрацію (бажано) на Порталі конференції http://conf.immsp.kiev.ua.
Заявник перераховує відповідну суму в установлений термін на рахунок відповідального організатора конференції. В разі затримки оплати, заявка може бути частково чи повністю анульована з обов'язковим сповіщенням заявника, якщо за іншими оплаченими заявками будуть вичерпані вільні місця для учасників.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  м. КИЄВІ, УКРАЇНА:

 Конференція буде проводитись методом дистанційного обговорення доповідей на Інтернет-сайті конференції.
 Для забезпечення обговорення доповідей організаторами конференції буде забезпечена можливість публікації повних текстів доповідей на порталі конференції.
 Обговорення доповідей в режимі on-line або off-line буде проводитись з використанням Інтернет-форуму та автоматичної пересилки запитань по e-mail.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Витрати, пов'язані з публікацією докладів в збірнику, поштова розсилка збірника і підтримка Інтернет-сайту конференції частково компенсується учасниками конференції.

Для учасників з України (без ПДВ):

 Благодійний внесок за участь у конференції та розсилку одного збірника доповідей - 280 грн.
 Розсилка кожного додаткового збірника доповідей - 120 грн.
Оплата в гривнях на Розрахунковий рахунок № 26005300999541, МФО 322669, АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10026/01 Філії - ГУ по м. Києву та Київській області, Код ЄДРПОУ 14276094.
Одержувач: Всеукраїнська громадська організація «Академія технологічних наук України»*
*Найменування організації вказувати в банківських документах повністю без скорочень.
Призначення платежу: безвідплатна благодійна допомога за участь у конференції "СППР'2017" (без НДС).

Для зарубіжних учасників (без ПДВ):

 Благодійний внесок за участь у конференції та розсилку одного збірника доповідей - 10 EUR.
 Розсилка кожного додаткового збірника доповідей - 5 EUR.
Оплата в EUR: BENEFICIARY'BANK: Branch #10026/01 Main administration in city Kyiv and Kyiv area Public Joint Stock Company State Savings bank of Ukraine. SWIFT: COSBUAUKKIE. BENEFICIARY: Account number 26005300999541/ All-Ukrainian public organization «Academy of Technological Sciences of Ukraine».
Одержувач: Всеукраїнська громадська організація «Академія технологічних наук України»
Призначення платежу: безвідплатна благодійна допомога за участь у конференції "СППР'2017" (без НДС).

 З усіх організаційних питань звертатися до організаційного комітету конференції:

 03187, м. Київ, пр. Глушкова, 42, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України,
 телефон: (38044) 5261369; факс: (38044) 5266181; e-mail: conf@immsp.kiev.ua
Сайт конференції: http://conf.immsp.kiev.ua