АТН Украины
Главная
Академики АТН
Общее собрание
Технологии

Центр ТТ АТН

Конференции
Контакты


Общее собрание

  

Від Академії технологічних наук України

 

 

Президія 
Всеукраїнської громадської організації
«Академія технологічних наук»
ПОВІДОМЛЯЄ
Загальні збори відбудуться у II кварталі 2018 року
 
 
 
 

 

 РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АКАДЕМІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКРАЇНИ»

  м. Київ 15 грудня 2016 року

  Заслухавши та обговоривши доповідь Президента Академії технологічних наук України Морозова А.О. про діяльність Академії за звітний період (травень 2015 р. - грудень 2016p.), загальні збори відзначають, що керівними органами Академії проведена певна робота щодо:

- Спрямування активності членів Академії на виконання статутних обов'язків;
- Посилення ролі регіональних відділень та місцевих осередків в житті Академії;
- Розширення міжнародного співробітництва АТН України, активізації участі в роботі та організації науково-технічних конференцій, семінарів, нарад, в тому числі і міжнародних;
- Формування нормативно-правової бази розвитку науки і технологій та ефективного використання наявного науково-технологічного потенціалу;
- Розробки та впровадження у виробництво високотехнологічних нововведень та інноваційних проектів у галузі науки, техніки, будівництві та сільського господарства України;
- Підвищення впливу громадських наукових організацій на формування та реалізацію науково-технічної та інноваційно-інвестиційної політики держави.
- Стабілізації фінансового стану АТН України.
- Формування засад інноваційно направленої економіки.

  Все вищезазначене сприяло створенню передумов для розвитку в Україні сучасного типу економіки і входження України до кола високотехнологічних країн світу.

  Разом із тим, Загальні збори відзначають, що далеко не все заплановане з ряду об'єктивних і суб'єктивних причин не вдалось реалізувати.

У зв'язку з анексією Росією Криму та окупацією частини Донецької та Луганської областей фактично призупинили активну роботу Кримське та Донецьке відділення, а також Луганський осередок.

  На сьогодні існують ряд організаційних та фінансових проблем, мають місце проблеми безумовного недотримання членами Академії статутних обов'язків, недостатня координація з урядовими структурами, з іншими зацікавленими організаціями в питаннях створення ефективних механізмів підтримки високих технологій, «ноу-хау», залучення фінансово-промислового капіталу для розвитку фундаментальної та прикладної науки тощо.

Загальні збори Академії технологічних наук України постановляють:

  1. Діяльність Президії АТН України за звітний період визнати задовільною;

2. Визначити наступні пріоритети в роботі АТН України на 2017-2018 pp.:
• Створення сприятливих умов для інвестування приватного капіталу в розробку та впровадження високих технологій;
• Удосконалення форм маркетингу та стратегічного менеджменту в науково-технологічній сфері;
• Посилення державної підтримки венчурних та впроваджувальних організацій;
Створення сприятливих умов для впровадження у виробництво та стимулювання творців права інтелектуальної власності, зокрема створених за бюджетні кошти;
• Сприяти створенню підсистеми трансферу технологій в рамках національної і нноваційної системи;
• Створення чіткої інформаційно-аналітичної системи: «Проблеми промисловості - можливості вітчизняної науки щодо їх вирішення»;
• Підтримка розроблення і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, енергозберігаючих та екологічно чистих технологій;
• Забезпечення підтримки інженерно-технічних працівників та технологів;
• Забезпечення реального збереження академічної, прикладної та вузівської науки;
• Інтеграція науково-технологічної сфери України в європейський та світовий науково-технологічний простір;
• Підтримка ідеї створення Національного наукового фонду;
• Моніторинг громадської думки, промисловців та підприємців щодо шляхів науково-технологічного розвитку держави;
• Забезпечення представництва АТН України в дорадчих органах при центральних органах виконавчої влади з питань науково- технологічного розвитку та трансферу технологій;
• Організація циклу семінарів для членів Академії з питань трансферу технологій;
• Забезпечення впровадження у виробництво міжнародних стандартів ISO, входження в технічні комітети (ТК) та підкомітети (ПК) структури ISO;
• Активізація присутності членів АТН України в редакційних колегіях науково-технічних журналів України;
• Участь в редагуванні підручників, монографій, посібників, які готуються до друку;
• Забезпечення активної участі членів АТН України в процесах підготовки та захисту дисертаційних робіт.
3. Президії Академії технологічних наук України:
• В планах роботи на 2017-2018 pp. врахувати пропозиції учасників Загальних зборів, висловлені у процесі обговорення доповіді та при обміні думками;
• Покращити роботу секцій, обласних відділень, місцевих осередків;
• Сприяти кількісному і якісному росту кадрів та подальшому розвитку Академії;
• Розробити та затвердити на засіданні Президії «План роботи на 2017-2018 pp.» та забезпечити його реалізацію.
4. Звіт Голови контрольної комісії Академії взяти до відома.

      Від Академії технологічних наук України

 Президія Академії технологічних наук України вітає з обранням

Дійсними членами (академіками) ВГО АТН України:

  Секція «Інформаційні технології та менеджмент технологій»

Ляхова Олександра Логвиновича
Рикова Сергія Олександровича
Секція «Технології приладобудування»
Гордієнка Валентина Івановича
Секція «Технології в будівництві»
Сєдака Олександра Ігоровича
Секція «Технології в енергетиці»
Мохора Володимира Володимировича
Харитонова Юрія Миколайовича
Секція «Спеціальні технології»
Махнія Віктора Петровича
Ревнюка Павла Яковича

 Членами-кореспондентами ВГО АТН України:

Секція «Інформаційні технології та менеджмент технологій»

Гриня Григорія Васильовича
Ященка Віталія Олександровича
Секція «Технології приладобудування»
Денисова Григорія Олександровича
Кулалаєва Андрія Вікторовича
Секція «Соціально-економічне управління технологіями, підготовка і перепідготовка спеціалістів» 
Родіну Наталію Володимирівну
Секція «Технології в енергетиці»
Коломійця Олександра Ілліча
Секція "Високі технології" 
Семенцова Юрія Івановича
Максіна Віктора Івановича
Секція «Спеціальні технології»
Пономаренка Сергія Олександровича
Пишнєва Сергія Миколайовича
Копистиру Сергія Миколайовича
Кутового Володимира Олександровича
Секція «Технології в медицині»
Абрамова Сергія Вікторовича
Гарника Кирила Володимировича
Плотянського Ігоря Васильовича

    Іноземним членом ВГО АТН України

Савченко Владислава Івановича

 

Сподіваємося на тісну плідну співпрацю над вирішенням спільних проблем. Зичимо Вам натхнення, нових наукових досягнень, здоров’я міцного, добробуту, успіхів в усіх сферах життя! !

  З повагою, 

Президент академік АТН України                                                                         А. Морозов  

Останнє оновлення: Oct 19, 2017 © Copyright 2008 ATS Розробка: Тугаєнко Олександр Print version