АТН Украины
Главная
Академики АТН
Общее собрание
Технологии

Центр ТТ АТН

Конференции
Контакты


Общее собрание

Від Всеукраїнської громадської організації
«Академія технологічних наук України»

Всеукраїнська громадська організація «Академія технологічних наук України» повідомляє про проведення Загальних зборів, які відбудуться 24 травня 2019 року у конференц залі Інституту проблем математичних машин і систем НАН України (м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 42).

Всеукраїнська громадська організація «Академія технологічних наук України» відповідно до свого Статуту п.4.2 повідомляє про наявність вакансій дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів ВГО АТН України за такими секціями.


  Назва секції        Кількість вакансій 

                                                                    Дійсних членів                      Членів-кореспонденти

                                                                     (академіків) 

Інформаційні технології та менеджмент
технологій                                                      
 1                                                   2 
Технології приладобудування 1                                        -
 Технології машинобудування                                     1                                        - 
 Припродоохоронні технології та геотехнології            1                                            - 
 Соціально-економічне управління                             
технологіями, підготовка та
перепідготовка спеціалістів
1                                                      -

Технології виробництва харчових

та кормових продуктів

-                                                       -
Технології в будівництві1                                                      2
Технології в енергетиці  2                                                      2
 Високі технології                                                                                                           3 
 Технології в медицині4                                                     3
   

Відповідно до пункту 4.2. Статуту ВГО АТН України членами Академії можуть бути: провідні вчені і спеціалісти, які мають оригінальні технологічні програми з питань і напрямків народногосподарської діяльності в Україні, активно сприяють виконанню статутних завдань Академії та підтримують її роботу шляхом сплати членських внесків.

Право висунення кандидатів у дійсні члени і члени-кореспонденти ВГО АТН України проводяться установами, вищими учбовими закладами, організаціями, підприємствами та товариствами незалежно від форм власності, а також членами ВГО АТН України.

Пропозиції щодо висунення кандидатів у дійсні члени (академіки) та
члени-кореспонденти ВГО АТН України подаються до Президії ВГО АТН України
протягом двох тижнів від дня публікації цього повідомлення з доданням
документів, перелік яких визначається Президією ВГО АТН України.
Документи кандидатів для обрання розглядаються Президією ВГО АТН України. 
Висунуті кандидати реєструються науково-організаційним відділом Президії ВГО АТН України. Кандидати, які письмово відмовились від участі у голосуванні не, реєструються.

 

При висуненні кандидатів у дійсні члени і члени-кореспонденти Академії технологічних наук України до президії ВГО АТН України необхідно подати такі документи (українською мовою):

• заява на заміщення вакансії
• подання колегіального органу про висунення кандидата (з підсумками голосування) або лист члена ВГО АТН України з відповідним мотивуванням; 
• автобіографію; 
• особовий листок по обліку кадрів; 
• 2 фотокартки (3 х 4 см); 
• копії дипломів про закінчення вузу, про присвоєння звання, вченого ступеню та інш.; 
• особисту програму робіт або досліджень з реалізації завдань Академії (з відповідним обґрунтуванням);
• прізвище та ім'я англійською мовою;
• місце роботи, посада, службова адреса, контактні тел., E-mail;
• домашня адреса, контактні тел., E-mail.

 У разі неподання будь-якого із зазначених документів кандидат не може бути зареєстрованим.

 Документи подаються особисто або надсилаються поштою до «8» травня 2019 року: за адресою: 03187, м. Київ-187, пр. Академіка Глушкова, 42, ВГО АТН України. 

Телефон для довідок (044) 526-54-43, т/ф. (044) 526-70-56,
E-mail:ats@immsp.kiev.ua

 

Списки кандидатів у дійсні члени та члени-кореспонденти ВГО АТН України та інша інформація буде надаватися на нашому сайті www.atsukr.org.ua у рубриці «Загальні Збори»

 

  

 

 

 

18 травня 2018 року відбулись Загальні збори
Всеукраїнської громадської організації
«Академія технологічних наук України»

 

 

 

В обговоренні доповіді Президента А.О. Морозова виступили 

 

 

Ус С.І.

Картель М.Т. 

 

 Молебний В.В.

 

 Родін А.М.

 

Кірюхін О.М.

 

 Кіпенський А.В.

 

 Зі звітом Контрольної комісії виступив Педос В.А.  

 

З науковою доповіддю


«Тепловий обмін людини: фізіологія і перспективи медичних технологій»

виступив Гоженко Анатолій Іванович д.м.н., професор 

 

 

 

 

За підсумками таємного голосування обрано 9 академіків

Секція «Інформаційні технології та менеджмент технологій»
Башинського Володимира Георгійовича
Рамазанова Султана Курбановича
Секція «Технології приладобудування»
Рибака Владислава Володимировича
Чижа Ігоря Генріховича
Секція «Технології в будівництві»
Ткаченка Григорія Івановича
Секція «Високі технології»
Тараса Геннадія Васильовича
Секція «Технології в енергетиці»
Дуброва Леоніда Петровича
Секція «Технології в медицині»
Плотянського Ігоря Васильовича
Соколовського Сергія Івановича

та 13 членів-кореспондентів ВГО АТН України

Секція «Інформаційні технології та менеджмент технологій»
Зайцева Сергія Васильовича

Секція «Технології приладобудування»
Сладкого Анатолія Михайловича
Тягура Володимира Михайловича

Секція «Технології в будівництві»
Махліна Павла Вадимовича
Удовенка Анатолія Олексійовича

Секція «Технології в енергетиці»
Верланя Анатолія Федоровича
Гурєєва Віктора Олександровича
Саприкіну Галину Юріївну

  Секція «Високі технології» 

Трачевського Вячеслава Васильовича

Секція «Спеціальні технології»
Черняка Сергія Івановича

Секція «Технології в медицині»
Бабелюка Валерія Євзебійовича
Лиходіда Олександра Миколайовича
Поповича Ігоря Львовича

  Відбулося урочисте вручення вищої нагороди АТН України "Медалі академіка Глушкова" за видатні заслуги в галузі створення і використання новітніх технологій для розбудови економічної, науково-технологічної та соціально-культурної сфер діяльності суспільства України

 Дегтяреву Олександру Вікторовичу - Генеральному конструктору - Генеральному директору Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля

Картелю Миколі Тимофійовичу - Першому віце-президенту ВГО АТН України, Директору Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, академіку НАН України

 

 

 Урочисте нагородження Почесною грамотою
Всеукраїнської організації «Академії технологічних наук України»
«За особистий вклад у розвиток новітніх технологій в Україні»

Гавриленка Миколу Мефодійовича - академіка, Голову секції «Природоохоронні технології та геотехнології» ВГО АТН України
Гоженка Анатолія Івановича - академіка, Голову секції «Технології в медицині», Голову Одеського осередку ВГО АТН України
Лихоліта Миколу Івановича - академіка, члена Президії ВГО АТН України, члена-кореспондента НАН України, директора - Головного конструктора КП СПБ «Арсенал»
Родіна Аркадія Михайловича - академіка, голову секції «Технології в будівництві» ВГО АТН України
Колективного члена ВГО АТН України Приватне акціонерне товариство «ФЕД», Генеральний директор Попов Віктор Васильович

 

 

 

 

Інформація для членів

Всеукраїнської громадської організації

«Академія технологічних наук України»

Згідно з рішенням Президії АТН України, 18 травня 2018 року планується проведення Загальних зборів Академії зі звітною доповіддю Президента Академії та обговоренням досягнень та проблем Академії. Запрошую Вас прийняти участь у роботі Зборів. Академія цінує Ваш внесок в науку та в успішну діяльність Академії, а Ваша думка про її удосконалення буде важливою для включення в доповідь та в проект Ухвали Зборів. Планується оновлення персональних даних членів Академії та розміщення відповідних резюме на сайті Академії http://www.atsukr.org.ua. Перші резюме вже розміщені на сайті, і Ви маєте можливість їх проглянути. Запрошую Вас надіслати до секретаріату Академії (ats@immsp.kiev.ua, tata311@ukr.net) проект Вашого резюме для редагування та розміщення на сайті. Проект потрібно написати українською та англійською мовами. В майбутньому за гіперпосиланням Ви зможете включити до резюме Ваші найважливіші досягнення та публікації. Вам необхідно також заповнити Реєстраційну Картку та надіслати її на ті ж адреси. В разі, якщо Ваші особисті обставини суттєво змінились (наприклад, вихід на пенсію з малим розміром пенсії, хвороба, та ін.), Ви можете звернутись до Президії з проханням про зниження Ваших членських внесків у відповідності до Вашого матеріального становища. З урахуванням Вашого особистого внеску в науку та в створення і діяльність Академії, за Вашою просьбою Ви можете бути звільнені від сплати членських внесків. Згадані вище матеріали (заповнена Реєстраційна Картка, проект Вашого резюме для розміщення на сайті Академії та Ваші пропозиції для включення їх у доповідь Президента та в Рішення Зборів) прошу надіслати до 25 квітня 2018 року. У разі виходу зі складу Академії Вам потрібно надіслати заяву до секретаріату. При цьому Ваше резюме може бути залишене на сайті Академії з поміткою: «Вибув зі складу Академії (дата)». Про сплату членських внесків Ви можете поспілкуватись з заступником Головного вченого Секретаря Академії Желтовською Тетяною Вікторівною (044 526 5443 та 067 406 0728).

  

 

Останнє оновлення: Apr 19, 2019 © Copyright 2008 ATS Розробка: Тугаєнко Олександр Print version