АТН Украины
Главная
Академики АТН
Общее собрание
Технологии

Центр ТТ АТН

Конференции
Контакты


Общее собрание

  

Від Академії технологічних наук України

РІШЕННЯ 

Загальних зборів Академії технологічних наук України 

м. Київ                                                                                                                          18 грудня 2009 р. 

           Заслухавши та обговоривши доповідь президента Академії технологічних наук України А.О.Морозова про діяльність Академії за звітний період, Загальні збори констатують, що Президією АТН України, її членами проведена значна робота щодо збереження та розвитку науково-технологічного потенціалу України, підвищення впливу громадських наукових організацій на формування та реалізацію науково-технічної та інноваційної політики держави.Особливо слід відмітити розширення міжнародного співробітництва АТН України, активізацію її участі в організації науково-технічних конференцій та виставок тощо.Разом з тим Загальні збори Академії відзначають ряд проблемних питань, які гостро стояли на порядку денному  звітного періоду. Зокрема, це проблеми організаційного та фінансового характеру, дотримання кожним членом Статутних обов’язків, недостатня координація спільної роботи з іншими зацікавленими організаціями в питаннях створення ефективних механізмів підтримки високих технологій та ряд інших. 

Загальні збори Академії технологічних наук України постановляють:

1. Діяльність Президії АТН України за звітний період вважати задовільною.

2. Визначити наступні пріоритетні напрями роботи Академії на 2009 – 2010 роки:          

- поглиблення міжнародної співпраці в сфері високих технологій;          

 - сприяння впровадженню сучасних високих технологій у вітчизняну промисловість;          

-  посилення впливу Академії технологічних наук України, інших наукових громадських        організацій на процеси формування та реалізації державної науково-технологічної політики;          - забезпечення безумовного виконання членами Академії своїх Статутних обов’язків;          

- формування позитивного іміджу Академії в ЗМІ, серед вітчизняних промислових підприємствах, на міжнародній арені.- сприяння комерціалізації науково-технічних розробок, в тому числі через власну консалтингову фірму;

 активізація участі в діяльності технопарків та інших інноваційних структур, корпоративними фондами;- розробка пропозицій щодо нормативно-правової бази про створення інфраструктури для впровадження інновацій при крупних успішних підприємствах, які вже мають свої ніші на світових ринках;

- розробка пропозицій щодо нормативно-правових актів, які б сприяли притоку ресурсів у сферу високих технологій з боку вітчизняного крупного капіталу;

-  розширення повноважень регіональних відділень по типу інноваційних центрів Європейського Союзу;- проведення роботи щодо офіційного включення АТН України до глобальної системи інноваційної діяльності: в «Європейську бізнес мережу» (European Business network – «EBN»), в мережу інноваційних центрів Євросоюзу (Innovation Relay Centers –“IRC”);

3. Президії АТН України підготувати звернення від Академії технологічних наук України до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо необхідності концентрації ресурсів на вирішення науково-технічних проблем розвитку гірничо-металургійної галузі промисловості та розвитку і впровадження нових технологій в сільськогосподарському виробництві.          

4 . Доручити Президії АТН України разом з керівниками регіональних відділень, секцій та осередків Академії опрацювати питання звільнення від сплати членських внесків ряду категорій членів Академії та підготувати пропозиції щодо виведення зі складу АТН України (відповідно до Статуту) членів, які фактично втратили зв'язок з нею.

5. Доручити Президії АТН України   розробити та затвердити заходи щодо реалізації зазначених пріоритетних напрямків роботи. 

Президент АТН України                                                             А.О.Морозов    

Головний вчений секретар                                                      В.В. Луговський      

                                      

Від Академії технологічних наук України

Президія Академії технологічних наук України вітає з обранням 

дійсними членами (академіками)  АТН України:

Секція  «Технології  виробництва харчових та кормових продуктів»

Огая Юрія Олексійовича 

Секція  «Спеціальні технології»

Атаманенка  Бориса Анатолійовича

Сіренка Геннадія Олександровича

Гоженка Анатолія Івановича

членами-кореспондентами  АТН України:

Секція  «Інформаційні технології та  менеджмент технологій»

Єгорова Сергія Олександровича

Секція  «Технології  приладобудування»

Власюка Володимира Васильовича

Кіпенського Андрія Володимировича         

Секція «Природоохоронні технології та геотехнології»

Вдовиченка Анатолія Івановича

Учителя Ігоря Леонідовича

Секція  «Технології  виробництва харчових та кормових продуктів»

Самофалова-Ростовського Володимира Сергійовича

Секція  «Високі  технології»

Картеля Миколу Тимофійовича

Ковальчука Євгена Прокоповича

Фреїка Дмитра Михайловича

Секція  «Спеціальні технології»

Костіва Івана Юрійовича 

Сподіваємося на тісну плідну співпрацю над вирішенням спільних проблем.  Зичимо Вам натхнення, нових наукових досягнень, здоров’я міцного, добробуту, успіхів в усіх сферах життя! !

 З повагою, 

Президент академік АТН України                                                                         А. Морозов  

Останнє оновлення: Feb 5, 2010 © Copyright 2008 ATS Розробка: Тугаєнко Олександр Print version