URL: null

  Від Всеукраїнської громадської організації
«Академія технологічних наук України»

    Всеукраїнська громадська організація «Академія технологічних наук України» (далі ВГО АТН України) є добровільним громадським об'єднанням провідних учених-технологів і спеціалістів, що працюють у різних структурах, регіонах та галузях народного господарства України, з метою ефективного використання їх інтелектуального, науково-технологічного і творчого потенціалу для зміцнення економічної могутності держави. 

Загальні збори відбудуться 18 травня 2018 року за адресою:
м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 42

     

 Всеукраїнська громадська організація «Академія технологічних наук України»
повідомляє про наявність вакансій дійсних членів (академіків)
і членів-кореспондентів ВГО АТН України.

              Дійсними членами (академіками) Всеукраїнської громадської організації «Академія технологічних наук України» (далі - ВГО АТН України) обираються вчені та спеціалісти які збагатили науку та практику визначними науковими та практичними досягненнями, пов'язаними із створенням і використанням новітніх технологій в Україні.
          Членами-кореспондентами ВГО АТН України обираються вчені та спеціалісти, які збагатили науку та практику досягненнями, пов'язаними із створенням, впровадженням і використанням новітніх технологій.
           Висунення кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти ВГО АТН України проводяться установами, вищими навчальними закладами, організаціями, підприємствами та товариствами незалежно від форм власності, а також членами ВГО АТН України.
          Документи кандидатів в дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти ВГО АТН України, перелік яких визначається Президією ВГО АТН України при оголошенні виборів, подаються до ВГО АТН України протягом двох тижнів з дня такого оголошення.

 При висуненні кандидатів у дійсні члени і члени-кореспонденти  ВГО АТН України необхідно подати такі документи (українською мовою):

• заява на заміщення вакансії
• подання колегіального органу про висунення кандидата (з підсумками голосування) або лист члена  ВГО АТН України з відповідним мотивуванням;
• автобіографію;
• особовий листок по обліку кадрів;
• 2 фотокартки (3 х 4 см);
• копії дипломів про закінчення вузу, про присвоєння звання, вченого ступеню та інш.;
• особисту програму робіт або досліджень з реалізації завдань Академії (з відповідним обґрунтуванням);
• прізвище та ім'я англійською мовою;
• місце роботи, посада, службова адреса, контактні тел., E-mail;
• домашня адреса, контактні тел., E-mail.
Документи надсилати до 30 квітня 2018 року за адресою: 03187, м. Київ-187, пр. Академіка Глушкова, 42, ВГО АТН України.
Телефон для довідок (044) 526-54-43, т/ф. (044) 526-61-81, E-mail:ats@immsp.kiev.ua
Списки кандидатів у дійсні члени та члени-кореспонденти ВГО АТН України та інша інформація буде надаватися на нашому сайті www.atsukr.org.ua у рубриці "Загальні Збори"

 Секції

1. Інформаційні технології та менеджмент технологій
2. Технології машинобудування
3. Технології приладобудування
4. Природоохоронні технології та геотехнології
5. Соціально-економічне управління технологіями, підготовка і перепідготовка спеціалістів
6. Технології виробництва харчових та кормових продуктів
7. Технології в будівництві
8. Технології в енергетиці
9. Високі технології
10. Спеціальні технології
11. Технології в медицині

Всеукраїнська громадська організація «Академія технологічних наук України»
оголошує конкурс на здобуття "Медалі академіка Глушкова"

1. Медаль академіка Глушкова є вищою нагородою ВГО АТН України.

2. Медаллю академіка Глушкова нагороджуються члени ВГО АТН України і, як виняток, окремі громадяни України за видатні заслуги в галузі створення і використання новітніх технологій для розбудови економічної, науково-технологічної та соціально-культурної сфер діяльності суспільства України. 
3. Висунення кандидатур для нагородження «Медаллю академіка Глушкова» здійснюється:
• секціями ВГО АТН України;
• регіональними відділеннями, осередками та організаціями ВГО АТН України;
• членами ВГО АТН України;
• громадськими і державними організаціями.
4. Колективні і особисті подання про нагородження «Медаллю академіка Глушкова» подаються до Президії ВГО АТН України (03187, м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 42) 
5. Подання про нагородження «Медаллю академіка Глушкова» складається з особистого листка кандидата з фотографією (до якого додається перелік праць) та розширеної анотації його досягнень. Матеріали подаються до Президії ВГО АТН України завірених організаціями чи особами, що висувають кандидата.
6. Рішення про нагородження «Медаллю академіка Глушкова» приймається Президією ВГО АТН України.
7. Нагородження «Медаллю академіка Глушкова» проводиться (як правило) на Загальних зборах ВГО АТН України особисто Президентом ВГО АТН України.
8. Нагородження «Медаллю академіка Глушкова» може бути здійснене посмертно. В цьому випадку «Медаль академіка Глушкова» вручається прямому нащадку нагороджуваного.
9. Нагородження «Медаллю академіка Глушкова» однієї й тієї ж особи може бути здійснене лише один раз.
10. Кількість медалей, що присуджуються щорічно, визначається Президією ВГО АТН України.
11. «Медаль академіка Глушкова» носиться на правій стороні грудей.

 Всеукраїнська громадська організація «Академія технологічних наук України»
оголошує конкурс на нагородження Почесною Грамотою

1. Почесна Грамота Всеукраїнської громадської організації «Академія технологічних наук України» є відзнакою Всеукраїнської громадської організації «Академія технологічних наук України».

2. Почесною Грамотою ВГО АТН України нагороджуються члени ВГО АТН України, іноземні члени, і як виняток, окремі громадяни, за заслуги у галузі створення і використання новітніх технологій для розбудови економічної, науково-технологічної та соціально-культурної сфер діяльності суспільства України. Почесною Грамотою ВГО АТН України можуть також нагороджуватися науково-технічні колективи України за внесок у розвиток науки і технологій.
3. Висунення кандидатур для нагородження Почесною Грамотою ВГО АТН України здійснюється:
- секціями ВГО АТН України;
- регіональними відділеннями ВГО АТН України; 
- членами ВГО АТН України;
- громадськими і державними організаціями.
4. Колективні та особисті подання про нагородження Почесною Грамотою ВГО АТН України надаються Президії (03187, м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 42).
5. Подання про нагородження Почесною Грамотою ВГО АТН України складаються з листа-подання, особистого листа кандидата на нагороду з переліком останніх наукових праць. Матеріали подаються до Президії ВГО АТН України завірені організацією чи особою, що висувають кандидата на нагородження Грамотою ВГО АТН України.
6. Рішення про нагородження Почесною Грамотою ВГО АТН України приймаються Президією ВГО АТН України.
7. Нагородження Почесною Грамотою ВГО АТН України проводиться (як правило) на Загальних зборах особисто Президентом ВГО АТН України.
8. Нагородження Почесною Грамотою ВГО АТН України однієї й тієї ж особи може здійснюватися лише один раз.
9. Кількість Почесних Грамот ВГО АТН України що присуджуються щорічно, визначається Президією ВГО АТН України.

 

  Інформація для членів
Всеукраїнської громадської організації

«Академія технологічних наук України»

Згідно з рішенням Президії АТН України, 18 травня 2018 року планується проведення Загальних зборів Академії зі звітною доповіддю Президента Академії та обговоренням досягнень та проблем Академії. Запрошую Вас прийняти участь у роботі Зборів. Академія цінує Ваш внесок в науку та в успішну діяльність Академії, а Ваша думка про її удосконалення буде важливою для включення в доповідь та в проект Ухвали Зборів. Планується оновлення персональних даних членів Академії та розміщення відповідних резюме на сайті Академії http://www.atsukr.org.ua. Перші резюме вже розміщені на сайті, і Ви маєте можливість їх проглянути. Запрошую Вас надіслати до секретаріату Академії (ats@immsp.kiev.ua, tata311@ukr.net) проект Вашого резюме для редагування та розміщення на сайті. Проект потрібно написати українською та англійською мовами. В майбутньому за гіперпосиланням Ви зможете включити до резюме Ваші найважливіші досягнення та публікації. Вам необхідно також заповнити Реєстраційну Картку та надіслати її на ті ж адреси. В разі, якщо Ваші особисті обставини суттєво змінились (наприклад, вихід на пенсію з малим розміром пенсії, хвороба, та ін.), Ви можете звернутись до Президії з проханням про зниження Ваших членських внесків у відповідності до Вашого матеріального становища. З урахуванням Вашого особистого внеску в науку та в створення і діяльність Академії, за Вашою просьбою Ви можете бути звільнені від сплати членських внесків. Згадані вище матеріали (заповнена Реєстраційна Картка, проект Вашого резюме для розміщення на сайті Академії та Ваші пропозиції для включення їх у доповідь Президента та в Рішення Зборів) прошу надіслати до 25 квітня 2018 року. У разі виходу зі складу Академії Вам потрібно надіслати заяву до секретаріату. При цьому Ваше резюме може бути залишене на сайті Академії з поміткою: «Вибув зі складу Академії (дата)». Про сплату членських внесків Ви можете поспілкуватись з заступником Головного вченого Секретаря Академії Желтовською Тетяною Вікторівною (044 526 5443 та 067 406 0728).