АТН Украины
Главная
Академики АТН
Общее собрание
Технологии

Центр ТТ АТН

Конференции
Контакты


АТН УКРАИНЫ

 

АКАДЕМІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ - ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

1991 рік, у складний для України час становлення на шлях незалежного розвитку, була заснована Академія технологічних наук України (АТН України). АТН України була створена з ініціативи Академії наук УРСР науковими, промисловими і військово-промисловими структурами України, які чітко усвідомлювали необхідність консолідації знань, досвіду та зусиль науковців, інженерів, технологів, менеджерів для збереження та розвитку високих технологій в Україні як основи вирішення соціальних, економічних, екологічних та іншихпроблем, забезпечення належної національної безпеки країни, що і виступили засновниками, яких на установчих зборах представляла група вчених і фахівців-технологів.
Академіками-засновниками АТН України виступили відомі спеціалісти: Айзенберг Я.С., Александров М.М., Гассанов Л.Г., Герасименко С.С., Горбулін В.П., Довгополий А.С., Ключников О.О., Конопльов І.Д., Корнілов І.Є., Кривулько В.С., Кучма Л.Д., Матвеєв М.Т., Морозов А.О., Павловський М.А., Пархоменко В.Д., Петров В.В., Пілюшенко В.Л., Рибник В.О., Семиноженко В.П., Скляров В.Ф., Соловйов Ю.О., Тонкаль В.Ю., Чуйко О.О., Хабер М.В., Шпак А.П.
Офіційно АТН України була започаткована установчими зборами групи вчених і фахівців-технологів, що відбулися у Великому конференц-залі АН УРСР 11 липня 1991 року. На зборах були присутні 47 осіб. Зборами були схвалені Статут Академії та її структура. Президентом Академії технологічних наук був обраний член- кореспондент АН УРСР Морозов Анатолій Олексійович. 
Ідею створення Академії технологічних наук України затверджено постановою Президії Академії наук УРСР № 196 від 26.06.1991р. «Про створення Технологічної Академії України», якою визначено також основні напрямки її діяльності. 
Створення АТН України вітав Президент АН УРСР академік Б.Є. Патон. У своєму листі до установчих з борів він писав: «Думаю, что следует сразу Академию технологических наук Украины включить в Международную Академию. Это важно в количественном и научно-техническом аспекте».
Вибори Президентом АТН України Морозова А.О. також вітав Патон Б.Є. Він писав: «Поздравляю Вас с избранием Президентом Академии технологических наук Украины. Надеюсь, что будем дружно работать и помогать научно-техническому прогрессу, который сейчас в загоне» (Патон Б.Е., 11.07.1991г).
25 - ти річний шлях, який пройшла АТН України - це, відносно, і невеликий термін. Саме тому не все задумане з ряду об'єктивних та суб'єктивних причин вдалося реалізувати. Водночас Академія цілеспрямовано та послідовно відстоювала і буде відстоювати свої принципи, високотехнологічний вектор розвитку нашої д ержави, входження її до кола інноваційно - активних країн світу.
Кількість публікацій українських учених, серед яких і є багато прізвищ наших академіків та членів- кореспондентів, в міжнародних реферованих виданнях, свідчить про їхню здатність генерувати та засвоювати нові знання, забезпечувати розвиток та якість освіти, підтримувати певний інтелектуальний рівень українських еліт. При цьому «вартість» однієї такої публікації (кількість публікацій, співвіднесена до загального обсягу фінансування науки) показує, що визначений таким чином «коефіцієнт корисної дії» українського науковця на порядок перевищує аналогічний показник для США чи країн ЄС.
Беззаперечним є те, що українська наука зайняла своє місце у світовому колі науковців. Проте без подальших кроків вперед, без подальшого розвитку, неможливо уявити сучасну науку та конкурентоспроможні новації.
Я глибоко переконаний, що Академія має великі перспективи свого розвитку, що удосконалюючи свої форми і методи роботи ми й надалі будемо наполегливо відстоювати пріоритетність для України науково- технологічного та інноваційного розвитку. 
Наші зусилля будуть спрямовуватися на практичну та ефективну інтеграцію освіти, науки, високотехнологічних виробництв, створення умов для "народження" високих технологій та сприйняття їх промисловістю. Тільки так можна розраховувати на здійснення технологічних проривів, забезпечення конкурентоспроможності нашої промисловості.

  А.О. МОРОЗОВ

академік НАН України,
академік АТН України

 

  Стратегією Академії технологічних наук України на сьогоднішньому етапі розвитку нашої держави є виваженість підходів до реалізації в кінцевому продукті новітніх технологій, що визначають економічний і науково-технічний потенціал країни й що забезпечують довготривалість стабільного функціонування економіки.

Метою Академії технологічних наук України є консолідація інтелектуального й наукового потенціалу України в інтересах становлення соціально-економічної могутності країни.
Стратегія й мета АТН України визначають її завдання, які реалізуються діяльністю її індивідуальних і колективних членів і створених нею організацій.
 
Основними завданнями та напрямами діяльності Академії є:
• сприяння організації проведення наукових досліджень;
• сприяння виявленню, оцінці існуючих, створенню, підтримці і супроводженню застосування нових технологій, які визначають сучасність рівня виробництва;
• сприяння розробці стратегічних питань використання високих технологій в умовах ринкових перетворень;
• сприяння підготовці нового покоління вчених і спеціалістів-технологів та організація міжгалузевих, міжрегіональних і закордонних зв'язків;
• сприяння захисту інтелектуальної власності своїх членів;
• сприяння науково-технологічній експертизі проектів і програмам різного рівня, створенню та модернізації виробництва на основі нових технологій;
• сприяння організації міжгалузевих, міжрегіональних і міжнародних зв'язків та сприяння інтеграції України у міжнародний технологічний простір.

 

                                                                       АКАДЕМІКИ-ЗАСНОВНИКИ

 

Академіками-засновниками Академії технологичних наук України були:

Айзенберг Я.Є., Александров М.М., Гассанов Л.Г., Герасименко С.С., Горбулін В.П.,
Довгополий А.С., Ключніков О.О., Конопльов І.Д., Корнілов І.Є., Кривулько В.С.,
Кучма Л.Д., Матвєєв М.Т., Морозов А.О., Павловський М.О., Пархоменко В.Д.
Петров В.В., Пилюшенко В.Л., Рибинок В.О., Семиноженко В.П., Скляров В.Ф.,
Соловйов Ю.О., Тонкаль В.Ю., Чуйко О.О., Хабер М.В., Шпак А.П.

 

                                                          СКЛАД ВГО  АТН УКРАЇНИ:

На сьогодні у складі Академії технологічних наук України 129 дійсних членів (академіків) та 109 членів- кореспондентів, а також 33 іноземних членів Академії з США, Росії, Канади, Німеччини, Ізраїлю, Швеції, Італії, Туреччини, Кореї та інших країн світу. Серед членів нашої Академії 21 член НАН України. 
У складі АТН України докторів наук 118, кандидатів наук 66 та 43 відомих вчених-технологів. Серед них 112 професорів, 77 заслужених діячів науки та техніки, 133 лауреатів державних премій в галузі науки і техніки та 5 Героїв України.
 
 
СТРУКТУРА ВГО АТН УКРАЇНИ

Структура ВГО АТН України: Президія, Бюро Президії, 11 секцій з напрямків діятельності членів Академії,
4 регіональних відділення, 14 осередків, 4 інститута.
 
ПРЕЗИДІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АКАДЕМІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»
 
                                                                               


                        Президент

                           Морозов 

                 Анатолій Олексійович      

 


 

             

Картель

Микола Тимофійович

Перший віце-президент
Голова секції «Високі технології»  

                      Уруський

Олег Семенович

                    Віце-президент

               

  

 Лукомський 

            Василь Григорович

Віце-президент

 

            Луговський               

 Віктор Володимирович 

Головний вчений секретар

 

 

 Пархоменко

  Володимир Дмитрович

Голова секції «Соціально-економічне
Управління технологіями,
підготовка і перепідготовка
спеціалістів» 
 

 

 Довгополий 

       Анатолій Степанович

Голова секції «Спеціальні технології»

 

 Лисанюк 

 Віктор Григорович

Голова секції «Технології
виробництва харчових та
кормових продуктів»

 

                    Молебний 

           Василь Васильович

 Голова секції «Технології

  приладобудування»

 

                       Клименко 

           Сергій Анатолійович 

                   Голова секції 

 «Технології машинобудування»

 

 

 Клименко

              Віталій Петрович

 Голова секції «Інформаційнітехнології

та  менеджмент технологій»

 

 Гавриленко

           Микола Мефодійович

 Голова секції «Природоохоронні

  технології та геотехнології»

 

 

 Родін

Аркадій Михайлович

Голова секції

«Технології в будівництві»

 

 Куцан Юлій Григорович

 Голова секції «Технології в

енергетиці»

 

 Гоженко

          Анатолій Іванович

 Голова секції

  «Технології в медицині»

 

 

 Ваків

Микола Михайлович

 Голова Львівського

 обласного відділення

 

 

 Кіпенський 

         Андрій Володимирович

 Голова Харківського

  регіонального відділення

 

 Довгий

         Станіслав Олексійович

 Член Президії

 

 Кирюхін

            Микола Михайлович

 Член Президії

 

 Корнілов

Ігор Євгенович

 Член Президії

 

 Лихоліт

                Микола Іванович

Член Президії

    
 
 
  СЕКЦІЇ  ВГО АТН УКРАЇНИ
«Інформаційні технології та менеджмент технологій» - Голова Клименко Віталій Петрович
«Технології приладобудування» - Голова Молебний Василь Васильович
«Технології машинобудування» - Голова Клименко Сергій Анатолійович
«Природоохоронні технології та геотехнології» - Голова Гавриленко Микола Мефодійович
«Соціально-економічне управління технологіями, підготовка і перепідготовка спеціалістів» - Голова Пархоменко Володимир Дмитрович
«Технології харчових та кормових продуктів» - Голова Лисанюк Віктор Григорович
«Технології в будівництві» - Голова Родін Аркадій Михайлович
«Технології в енергетиці» - Голова Куцан Юлій Григорович
«Високі технології» - Голова Картель Микола Тимофійович
«Спеціальні технології» - Голова Довгополий Анатолій Степанович
«Технології в медицині» - Голова Гоженко Анатолій Іванович

 РЕГІОНАЛЬНІ  ВІДДІЛЕННЯ ВГО АТН УКРАЇНИ:

Харьківське, Донецьке, Львівське, Кримське.

 
ОРГАНИЗАЦІЇ ВГО  АТН УКРАИНИ

Колективне підприємство "Інститут біомедичної техніки та технологій АТН України",
Директор Молебний Василь Васильович,
м. Київ, вул. Димитрова, 5, т/ф..524-91-64
E-mail: vmolebny@ukr.net
Основні напрямки діяльності: Офтальмологічні лазерні діагностично-лікувальні прилади

  ТОВ "Український центр екологічних і водних проектів АТН України"

03680, м. Київ, просп. Ак. Глушкова, 42,
Директор Удовенко Людмила Федорівна т. (044) 526-35-35, ф. (044) 526-36-15
E-mail:lf@immsp.kiev.ua
Основні напрямки діяльності:
• Розробка систем підтримки прийняття рішень з екологічної безпеки й природокористування.
• Прогнозування забруднення навколишнього середовища радіонуклідами і хімічними речовинами
• Прикладні задачі метеорології, гідрології, океанології, річної гідравліки й динаміки берегових процесів.
• Розробка без екологічних даних і програмних систем моделювання стану навколишнього середовища.

Підприємство «Інститут радіолокаційних технологій АТН України»
Директор Спутай Сергій Михайлович
03022, м. Київ, вул. Трутенка, 2, корп. 10-А,
т/ф. 289-93-85, тел. 465-66-18, E-mail: sputavs@ukr.net
Основні напрямки діяльності:
• Дослідження у галузі радіолокації.
• Розробка та виготовлення блоків і модулів для радіолокаційних станцій.
• Розробка спеціального програмного забезпечення для радіолокаційних станцій.

Закрите акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут радіаційного захисту АТН України"
В/о Генерального директора Василєць Аліна Андріївна
04050 м. Київ, Мельникова, 53, т./ф. 483-71-92
Основні напрямки діяльності:
• Радіаційна дозиметрична паспортизація населених пунктів території України, що зазнали   радіоактивного забруднення
• Розробка інструктивно-методичних вказівок з основного напрямку.

«Центр розвитку особистості при Академії технологічних наук України»
Керівник Родіна Наталія Володимирівна

Колективний член АТН України ПАТ «ФЕД»
Директор Попов Віктор Васильович

  Громадська організація «Центр впровадження інновацій при Академії технологічних наук України» Президент Болотський М.В.2006 рік

 

Нагороди та відзнаки ВГО АТН України
«Медаль академіка Глушкова»
За видатні заслуги в галузі створення і використання новітніх технологій для розбудови економічної, науково- технологічної та соціально-культурної сфер діяльності суспільства України "Медаллю академіка Глушкова" нагороджені:
 
2001 рік 
Михалевич Володимир Сергійович (посмертно)
Амітан Веніамін Наумович
Морозов Анатолій Олексійович
2003 рік
Скурихін Володимир Ілліч
Новиков Микола Васильович
2004 рік
Белінський Євген Сергійович
Бєляков Валерій Сергійович
Бугаєць Анатолій Олександрович
Конюхов Станіслав Миколайович
Мельников Михайло Михайлович
Ус Станіслав Іванович
Шуміхін Володимир Сергійович
Чуйко Олексій Олексійович
2005 рік
Геєць Валерій Михайлович
Киклевич Юрій Миколайович
Кривулько Василь Степанович
Новіков Валентин Демидович (посмертно)
Стогній Борис Сергійович
2006 рік
Борисовський Володимир Захарович
Довгополий Анатолій Степанович
Куцан Юлій Григорович
Пархоменко Володимир Дмитрович
Педас Валерій Андрійович
Молебний Василь Васильович
Рибинок Віктор Олександрович
2008 рік
Каледін Микола Васильович
Лисанюк Віктор Григорович
Патон Борис Євгенович
Суботін Віктор Георгійович
2011 рік
Денисов Олександр Григорович
Лукомський Василь Григорович
Мінцер Озар Петрович
Огай Юрій Олексійович
2014 рік
Ліхтарьов Ілля Аронович
Бубес Юрій Григорович
2016 рік
Луговський Віктор Володимирович
Наумовець Антон Григорович
 
Нагороджені Почесною грамотою Академії технологічних наук України
«За особистий вклад у розвиток новітніх технологій в Україні»

  2006 рік

Боровський Володимир Рудольфович
Горбик Петро Петрович
Денисов Олександр Григорович
Загоруйко Віктор Опанасович
Киклевич Юрія Миколайович
Кирюхін Микола Михайлович
Клименко Віталій Петрович
Лисанюк Віктор Григорович
Луговський Віктор Володимирович
Лукомський Василь Григорович
Ошко Володимир Петрович
Пономаренко Василь Якимович
Хабер Микола Васильович
Желтовська Тетяна Вікторівна
2010 рік
Мінцер Озар Петрович (до 70 річчя)
2011рік
Ваків Микола Михайлович
Кручек Аркадій Назарович
Ліхтарів Ілля Аронович
Подгуренко Володимир Сергійович
Спутай Сергій Михайлович
Іноземні члени
Этис Махмед
Coн Чжан Янг

                                                           

 

 

              ЧЕРЕШНЕВА АЛЕЯ НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА          

          Щороку навесні в Академії технологічних наук України відбувається цікава традиційна подія - облагороджування алеї, яка вишикувалася черешневими деревцями наприкінці проспекту академіка Глушкова.

Цю алею посадили академіки Академії технологічних наук України, які були нагороджені найвищою  нагородою академії - «Медаллю академіка В.М. Глушкова». І з моменту посадки - щороку в квітні, - приходять  до своїх дерев, щоб дбайливо обкопати їх, уважно поглянути, як за рік підросли їх черешні.
«Медаль академіка Глушкова» є вищою нагородою Академії технологічних наук України. Нею  нагороджуються  громадяни України та іноземні громадяни за видатні заслуги в галузі створення і  використання новітніх т ехнологій для розбудови економічної, науково-технологічної та соціальної сфер  діяльності суспільства  України.
Висунення кандидатур для нагородження здійснюється секціями АТН України, регіональними  відділеннями АТН України і організаціями АТН України, членами АТН України, громадськими і державними  організаціями.             

 

 

 

 

Останнє оновлення: Aug 15, 2017 © Copyright 2008 ATS Розробка: Тугаєнко Олександр Print version