АТН Украины
Главная
Академики АТН
Общее собрание
Технологии

Центр ТТ АТН

Конференции
Контакты


АТН УКРАИНЫ

Президент АТН, Морозов А.А.

АКАДЕМІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ - ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

1991 рік, у складний для України час становлення на шлях незалежного розвитку, була заснована Академія технологічних наук України (АТН України). АТН України була створена з ініціативи Академії наук УРСР науковими, промисловими і військово-промисловими структурами України, які чітко усвідомлювали необхідність консолідації знань, досвіду та зусиль науковців, інженерів, технологів, менеджерів для збереження та розвитку високих технологій в Україні як основи вирішення соціальних, економічних, екологічних та інших проблем, забезпечення належної національної безпеки країни, що і виступили засновниками, яких на установчих зборах представляла група вчених і фахівців-технологів.
Академіками-засновниками АТН України виступили відомі спеціалісти: Айзенберг Я.С., Александров М.М., Гассанов Л.Г., Герасименко С.С., Горбулін В.П., Довгополий А.С., Ключников О.О., Конопльов І.Д., Корнілов І.Є., Кривулько В.С., Кучма Л.Д., Матвеєв М.Т., Морозов А.О., Павловський М.А., Пархоменко В.Д., Петров В.В., Пілюшенко В.Л., Рибник В.О., Семиноженко В.П., Скляров В.Ф., Соловйов Ю.О., Тонкаль В.Ю., Чуйко О.О., Хабер М.В., Шпак А.П.
Офіційно АТН України була започаткована установчими зборами групи вчених і фахівців-технологів, що відбулися у Великому конференц-залі АН УРСР 11 липня 1991 року. На зборах були присутні 47 осіб. Зборами були схвалені Статут Академії та її структура. Президентом Академії технологічних наук був обраний член-кореспондент АН УРСР Морозов Анатолій Олексійович. 
Ідею створення Академії технологічних наук України затверджено постановою Президії Академії наук УРСР № 196 від 26.06.1991р. «Про створення Технологічної Академії України», якою визначено також основні напрямки її діяльності. 
Створення АТН України вітав Президент АН УРСР академік Б.Є. Патон. У своєму листі до установчих зборів він писав: «Думаю, что следует сразу Академию технологических наук Украины включить в Международную Академию. Это важно в количественном и научно-техническом аспекте».
Вибори Президентом АТН України Морозова А.О. також вітав Патон Б.Є. Він писав: «Поздравляю Вас с избранием Президентом Академии технологических наук Украины. Надеюсь, что будем дружно работать и помогать научно-техническому прогрессу, который сейчас в загоне» (Патон Б.Е., 11.07.1991г).
25 - ти річний шлях, який пройшла АТН України - це, відносно, і невеликий термін. Саме тому не все задумане з ряду об'єктивних та суб'єктивних причин вдалося реалізувати. Водночас Академія цілеспрямовано та послідовно відстоювала і буде відстоювати свої принципи, високотехнологічний вектор розвитку нашої держави, входження її до кола інноваційно - активних країн світу.
Кількість публікацій українських учених, серед яких і є багато прізвищ наших академіків та членів-кореспондентів, в міжнародних реферованих виданнях, свідчить про їхню здатність генерувати та засвоювати нові знання, забезпечувати розвиток та якість освіти, підтримувати певний інтелектуальний рівень українських еліт. При цьому «вартість» однієї такої публікації (кількість публікацій, співвіднесена до загального обсягу фінансування науки) показує, що визначений таким чином «коефіцієнт корисної дії» українського науковця на порядок перевищує аналогічний показник для США чи країн ЄС.
Беззаперечним є те, що українська наука зайняла своє місце у світовому колі науковців. Проте без подальших кроків вперед, без подальшого розвитку, неможливо уявити сучасну науку та конкурентоспроможні новації.
Я глибоко переконаний, що Академія має великі перспективи свого розвитку, що удосконалюючи свої форми і методи роботи ми й надалі будемо наполегливо відстоювати пріоритетність для України науково-технологічного та інноваційного розвитку. 
Наші зусилля будуть спрямовуватися на практичну та ефективну інтеграцію освіти, науки, високотехнологічних виробництв, створення умов для "народження" високих технологій та сприйняття їх промисловістю. Тільки так можна розраховувати на здійснення технологічних проривів, забезпечення конкурентоспроможності нашої промисловості.

 

А.О. МОРОЗОВ
академік НАН України,
академік АТН України

 


ЦЕЛЬ АТН УКРАИНЫ
Целью АТН Украины является консолидация интеллектуального и производственно-технологического потенциала Украины в интересах становления социально-экономического могущества страны.

Стратегия и цель АТН Украины определяют её задачи, которые реализуются деятельностью её индивидуальных и коллективных членов и созданных ею организаций


                                                                       АКАДЕМИКИ-УЧРЕДИТЕЛИ АКАДЕМИИ

 

Учредители

Академиками-учредителями Академии технологических наук Украины были: Айзенберг Я.Е., Александров М.М., Гассанов Л.Г., Герасименко С.С., Горбулин В.П., Довгополый А.С., Ключников А.А., Коноплёв И.Д., Корнилов И.Е., Кривулько В.С., Кучма Л.Д., Матвеев М.Т., Морозов А.А., Павловский М.А., Пархоменко В.Д., Петров В.В., Пилюшенко В.Л., Рибинок В.А., Семиноженко В.П., Скляров В.Ф., Соловьёв Ю.А., Тонкаль В.Ю., Чуйко А.А., Хабер Н.В., Шпак А.П.


                                                          СОСТАВ АТН УКРАИНЫ:
В составе академии 130 действительных членов (академиков), 125 членов-корреспондентов 2 кандидата в члены академии, а также 19 иностранных действительных членов (академиков) и 7 иностранных членов-корреспондентов из США, Российской Федерации, Канады, Германии, Израиля, Азербайджана, Швеции, Италии, Нидерландов, Польши, Узбекистана. Среди членов академии 179 докторов и кандидатов наук и 45 известных ученых технологов, в том числе 88 профессоров, 7 академиков и 12 членов-корреспондентов НАН Украины. Имеет место много случаев наличия у члена академии двух степеней по различным специальностям одновременно (например: доктор технических наук / кандидат медицинских наук, доктор технических наук / кандидат военных наук, доктор).

СТРУКТУРА АТН УКРАИНЫ
Структура ВГО АТН України: Президія, Бюро Президії, 11 секцій з напрямків діятельності членів Академії, 4 регіональних відділення, 14 осередків, 4 інститута.

 

     Секції  ВГО АТН України
«Інформаційні технології та менеджмент технологій» - Голова Клименко Віталій Петрович
«Технології приладобудування» - Голова Молебний Василь Васильович
«Технології машинобудування» - Голова Клименко Сергій Анатолійович
«Природоохоронні технології та геотехнології» - Голова Гавриленко Микола Мефодійович
«Соціально-економічне управління технологіями, підготовка і перепідготовка спеціалістів» - Голова Пархоменко Володимир Дмитрович
«Технології харчових та кормових продуктів» - Голова Лисанюк Віктор Григорович
«Технології в будівництві» - Голова Родін Аркадій Михайлович
«Технології в енергетиці» - Голова Куцан Юлій Григорович
«Високі технології» - Голова Картель Микола Тимофійович
«Спеціальні технології» - Голова Довгополий Анатолій Степанович
«Технології в медицині» - Голова Гоженко Анатолій Іванович

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ АТН УКРАИНЫ:
Харьковское, Донецкое, Львовское, Крымское.


ОРГАНИЗАЦИИ АТН УКРАИНЫ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АТН УКРАИНЫ

организация проведения научных исследований, создание, поддержка и сопровождение наукоёмких технологий, определяющих современный уровень производства;

Останнє оновлення: Jul 26, 2017 © Copyright 2008 ATS Розробка: Тугаєнко Олександр Print version